Jak wdrożyć  pracę zdalną?  

AUDYT PRACY ZDALNEJ ©

Audyt pracy zdalnej opiera się na ewaluacji czterech filarów:

 • KOMUNIKACJA I KULTURA ORGANIZACYJNA
 • NARZĘDZIA
 • PROCESY I PROCEDURY
 • ŚRODOWISKO PRAWNE I IT

Audyt polega na na analizie dokumentów oraz krótkich wywiadach z uczestnikami projektu w celu oceny obowiązujących praktyk, które mogą wymagać usprawnienia     w ramach wdrożenia skutecznego modelu zarządzania pracą zdalną. Efektem audytu jest określenie 5-stopniowej skali gotowości do wdrożenia pracy zdalnej przez całą firmę bądź jej dział.

WDROŻENIE SCHEMATÓW PRACY ZDALNEJ

Po dokonaniu oceny bieżącego stanu, praca zdalna będzie wymagać zaprojektowania rozwiązań dopasowanych do potrzeb danej organizacji, włączając w to m.in. poniższe aspekty:

 • Zarządzanie zmianą w odniesieniu do wdrażania modelu pracy zdalnej 
 • Modyfikacje w zakresie sposobów zatrudnienia
 • Procesy HR dla pracy zdalnej
 • Procesy i procedury obowiązujące w codziennej pracy 
 • Zaprojektowanie i wdrożenie mierników efektywności podczas pracy zdalnej. 

WARSZTATY PRACY ZDALNEJ

Czynny udział pracowników podczas wprowadzania pracy zdalnej zapewni sprawne funkcjonowanie nowego modelu. Warsztat jest kierowany zarówno do kadry menadżerskiej jak i członków zespołów. 

 • Organizacja i zarządzanie zdalnym zespołem - zasady ogólne                              i harmonogram pracy

 • Zarządzanie pracą w zdalnym zespole - przekazanie obowiązków                      i kultura feedbacku

 • Monitorowanie postępów w projektach realizowanych zdalnie

 • Prowadzenie efektywnych spotkań o charakterze zdalnym

 • Budowa zaangażowania w zdalnym zespole

 • Zarządzanie czasem podczas pracy zdalnej.

Przekonaj się sam!

pracowników uważa możliwość pracy zdalnej za ważny aspekt podczas poszukiwania pracy?

 

 

 

 

 

pracowników zgodziłoby się na niższe wynagrodzenie jeżeli istniałaby możliwość pracy zdalnej?

 

 

 

 

 

zdalnych pracowników angażuje się w realizację swoich obowiązków powyżej oczekiwań?

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW ZDALNYCH

Czy zastanawiasz się jak spośród setek CV wyłonić odpowiedniego kandydata do pracy zdalnej? Warto pomyśleć nad przygotowaniem kryteriów idealnego pracownika zdalnego, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka biznesowego spowodowanego zatrudnieniem niewłaściwego kandydata. 
Właściwy wywiad behawioralny uwzględniający kulturę organizacyjną zapewni sprawny przebieg procesu rekrutacji.
Czy chcesz na bieżąco otrzymywać materiały dotyczące pracy zdalnej?